Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
 
 
 
 
Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób 
 

        Od 1 stycznia 2004 roku uległ zmianie tryb kierowania osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej oraz zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Zgodnie z tym decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą  odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla osoby kierowanej. Opłata za pobyt w domu pomoc społecznej ustalana jest w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w danym domu pomocy społecznej. Osoba kierowana ponosi odpłatność w wysokości do 70 % swojego dochodu, a w następnej kolejności zobowiązani do ponoszenia odpłatności są małżonek, zstępni /dzieci, wnuki/ i wstępni /rodzice, dziadkowie/ oraz gmina. W przypadku nie wywiązywania się tych osób z obowiązku opłaty za pobyt, opłaty te wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Zmiany te dotyczą jedynie osób kierowanych do domów pomocy społecznej po dniu 1 stycznia  2004 roku. Osoby posiadające skierowanie wydane przed tą datą umieszczane są w dps na tzw. starych zasadach. Osoba przebywająca w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność w wysokości do 70 % swojego dochodu, natomiast reszta dotowana jest z budżetu państwa. 

         Starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej lub zlecający  prowadzenie takiego domu podmiotom uprawnionym,  wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

         Jest to Dom Pomocy Społecznej dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w Życzynie. Dom posiada 77 miejsc, a na koniec 2007 r. przebywało w nim 73 mieszkanek, z tego 69 na miejscach dotowanych. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkanki w DPS w Życzynie wynosił w 2007 r. 1.723 zł.

W ciągu roku zostały wydane 4 decyzje o umieszczeniu w DPS w Życzynie na nowych zasadach, z których 1decyzja została uchylona w całości z powodu rezygnacji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2008 - 2021  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.