Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
   Strona główna      RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin reprezentowane przez Dyrektora PCPR.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, Panią Luizą Bogucką pod adresem e-mail: l.bogucka@garwolin-starostwo.pl lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, pokój nr 218 (II piętro).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – w celu wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonywania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

© 2008 - 2017  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.