Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 

AS- MODUŁ II nabór wniosków 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski można składać w terminie od 1 września do 15 października 2019r.

Dofinansowanie obejmuje koszty czesnego oraz inne koszty związane z uzyskaniem wykształcenia.
Wnioskować mogą:

- uczniowie szkół policealnych,

- studenci szkół wyższych ,

- studenci kolegiów,

- studenci studiów doktoranckich,

- studenci studiów podyplomowych.

Druki wniosków do pobrania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcprgarwolin.pl

lub w siedzibie Powiatowego Centrum w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

25 685 26 52, 684 26 64 lub 25 682 43 19

Dodał:
  Administrator dnia 30.08.2019


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że ruszył nabór wniosków osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu:

„Aktywny samorząd”

Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową więcej informacji.

Obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019r:

Obszar A- likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1, 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2, 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3, 4- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 5- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osobie zależnej.

Wnioski można składać do dnia 31 sierpnia 2019r.


  ADRESACI PROGRAMU 

 
Wnioski można pobrać w zakładce wnioski do pobrania. 

>Wnioski do pobrania 


lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Mazowiecka 26.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

                                    25 685 26 52, 684 26 64 lub 25 682 43 19

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami dofinansowania, które są dostępne na stronie PFRON

 

 

 
  
Dodał:
  Administrator dnia 29.04.2019
 
 
     

                                                            
                                             Program finansowany  ze środków PFRON 

© 2008 - 2021  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.