Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 

Podsumowanie projektu

     Wartość projektu 600 000 zł. w tym 63 000 zł stanowił wkład własny.
W projekcie udział wzięły 44 osoby z terenu powiatu, w tym:
- 30 osób niepełnosprawnych,
- 14 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, 

  Wszyscy uczestnicy skorzystali z treningu interpersonalnego z psychologiem oraz z zajęć edukacyjno-konsultacyjnych z doradcą zawodowym a także mogli uzyskać wsparcie w formie profesjonalnych porad prawnych. Ponadto Osoby Niepełnosprawne oraz wychowankowie rodzin zastępczych uczestniczyli w wybranych przez siebie kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje:

1. Kurs prawa jazdy,
2. Kurs wózków widłowych,
3. Kurs wizażu,
4. Kurs na hydraulika,
5. Kurs z podstaw księgowości z obsługą programów użytkowych i 
    komputera,
6. Kurs z obsługi i użytkowania komputera, 
7. Kurs: pracownik ds. kadrowych i płacowych z obsługą programów 
    użytkowych,
8. Kurs obsługi i użytkowania komputera, 
9. Kurs językowy,
10. Kurs: nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, 
11. Komputerowo wspomagane projektowanie mebli.

   Równolegle realizowane były ćwiczenia rehabilitacyjne w ośrodku rehabilitacyjnym w naszym powiecie. Działania te miały na celu poprawę stanu zdrowia oraz samopoczucia uczestników projektu. 
  W ramach działań o charakterze środowiskowym 30 Osób Niepełnosprawnych wraz z osobami z ich otoczenia wyjechało na wycieczkę integracyjno edukacyjną Kraków-Ojców-Wieliczka. Odbył się również wyjazd integracyjny połączony z warsztatami psychologicznymi do Krakowa i Zakopanego dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Podczas pobytu odbyły się indywidualne konsultacje z psychologiem.
    Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację działań w projekcie. W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu.
 

Dodał:
  Administrator dnia 13.12.2011


Wyjazd integracyjny Ojców-Kraków-Wieliczka


      W dniach 30 wrzesień - 2 październik odbył się trzy dniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny Ojców - Kraków - Wieliczka, której uczestnikami było 30 osób niepełnosprawnych oraz 30 osób z ich otoczenia.  Celem wyjazdu było zwiększenie integracji społecznej uczestników projektu z otoczeniem poprzez zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym a także nawiązanie nowych znajomości.

Dodał:
  Administrator dnia 17.10.2011
 
 
 
Kurs na prawo jazdy kat B

   Uczestnicy projektu biorą obecnie udział w zajęciach w zakresie kursu na prawo jazdy kat B. Kurs obejmuję zajęcia praktyczne prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym oraz zajęcia teoretyczne w wymienionym zakresie:

1. Przepisy ruchu drogowego, podstawowe pojęcia.
2. Przepisy o ruchu pieszych.
3. Przepisy o ruchu pojazdów.
4. Porządek i bezpieczeństwo na drodze.
5. Warunki dotyczące pojazdów. 
6. Dokumenty kierującego. 
7. Pierwsza pomoc przed lekarska. 
8. Kontrola ruchu drogowego. 
9. Znaki drogowe. 
10. Zasady i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym.
Dodał:
  Administrator dnia 27.09.2011


Wizażysta 

   W dniach od 27 sierpnia do 9 października dwie osoby niepełnosprawne uczestniczą w kursie którym celem jest przygotowanie kursanta do samodzielnej pracy w zawodzie Wizażysty, umożliwiające znalezienie zatrudnienia, bądź otwarcie/prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Kurs składa się z 20 godzinnych zajęć teoretycznych oraz 76 godzinnych zajęć praktycznych prowadzonych równolegle. 
    
    Każda z osób kończących szkolenie otrzyma Certyfikat oraz świadectwo na druku MEN umożliwiające znalezienie pracy w zawodzie
i dokumentujące posiadaną wiedzę i umiejętności

Dodał:
  Administrator dnia 26.09.2011

Kurs hydraulika

    Wychowanek rodziny zastępczej w dniach od 22 sierpnia do 23 września uczestniczy w kursie "Hydraulik - miedź, stal, tworzywa sztuczne - nauka zawodu od podstaw". Wymiar zajęć edukacyjnych to 200 godzin i obejmuję następujący zakres:

- zagadnienie ogólne i zasady BHP,
- podstawy związanych przedmiotów teoretycznych, 
- materiałoznawstwo,
- rysunek zawodowy,
- narzędzia, maszyny i urządzenia, 
- instalacje wodociągowe,
- instalacje ciepłej wody,
- instalacje kanalizacyjne,
- centralne ogrzewanie,
- wykonawstwo instalacji z rur miedzianych,
- montaż instalacji sanitarnych z rur z tworzyw sztucznych, Dodał:
  Administrator dnia 21.09.2011

Kursy Językowe

     Dla wychowanków rodzin zastępczych odbywają się kursy językowe w wymiarze 30 godzin, a dla osób niepełnosprawnych w wymiarze 40 godzin zegarowych. Lekcje odbywają się indywidualne oraz są dostosowane do poziomu wiedzy uczestnika.   
Dodał:
  Administrator dnia 16.09.2011

Nowoczesny sprzedawca

      W dniach od 22 sierpnia do 28 września odbywa się szkolenie którym celem jest przyuczenie do pracy sprzedawcy. Szkolenie pn. "Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, komputera oraz podstawami zasad GHP i GMP" obejmuje 90 godzin zajęć, adresatami szkolenia jest trójka wychowanków rodzin zastępczych. 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:
- podatek VAT
- etykę w zawodzie
- obsługę kas fiskalnych
- organizację pracy i odpowiedzialność materialną
- reklamę i marketing 
- towaroznawstwo
- profesjonalną obsługę klienta
- obsługę komputera - zarządzanie obrotem
- przestrzeganie zasad GHP i GMP
- aktywne formy poszukiwania pracy

    Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenia wydane na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216)


Dodał:
  Administrator dnia 06.09.2011Kraków  - Zakopane

       Uprzejmie informujemy, że w dniach 16 - 20 sierpnia 2011r.  odbyła się wycieczka integracyjno - edukacyjna "Kraków - Zakopane" na której odbyły się grupowe i indywidualne konsultacje psychologiczne dla wychowanków rodzin zastępczych. 
   Tematyka zajęć obejmowała:

Trening interpersonalny
- integracja grupy - ćwiczenia
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- podstawowe błędy w komunikacji
- łagodzenie konfliktów
- rozwiązanie problemów

Elementy psychologii sukcesu
- rozwój osobowości
- jak uwolnić swoje zasoby?
- cechy zwycięzców
- budowa pozytywnego obrazu siebie
- zniekształcenia poznawcze

Stres. Inteligencja Emocjonalna
- stres wg. Lazarusa
- techniki relaksacyjne
- trening kontroli gniewu
- rozwój kompetencji osobistych i społecznych

Trening asertywności
- typologia postaw
- prawa asertywności (Fensterheima)
- mapa asertywności
- zastosowanie wybranych technik

Zgodnie z celami projektu, w czasie sesji grupowych, zwracano dużą uwagę na wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnej samooceny i rozwijanie umiejętności prospołecznych wychowanków. Zajęcia odbywały się przy 100%-owej obecności uczestników. 


Dodał:
  Administrator dnia 06.09.2011


Zajęcia grupowe z Doradcą Zawodowym

     Uprzejmie informujemy, że w dniach 08 - 12 sierpnia 2011 roku odbyły się zajęcia grupowe z Doradcą Zawodowym pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w związku z realizacją projektu "Aktywizacja, aktywność, praca - razem pokonamy bariery". 
     Głównym celem zajęć było motywowanie do zmian, planowanie kariery zawodowej poprzez budowanie pozytywnego wizerunku siebie oraz uświadamianie sensu aktywności zawodowej i jej wpływu na zmianę jakości życia. 

Tematyka zajęć obejmowała:

1. Integracja grupy.
2. Poznanie siebie - budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
3. Siła twórczego i pozytywnego myślenia.
4. Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości. 
5. Określenie celów życiowych i zawodowych - planowanie własnego             rozwoju zawodowego.
6. Charakterystyka rynku pracy
7. Zmiany na rynku pracy
    - Zawody schyłkowe
    - Zawody przeszłości 
    - Zawody deficytowe
    - Zawody nadwyżkowe
8. Elastyczne formy zatrudnienia.
9. Sposoby poszukiwania pracy.
10. Analiza ofert pracy.
11. Prawa jednostki na rynku pracy.
12. Pisanie dokumentów aplikacyjnych
     - CV
     - List motywacyjny. 
13. Autoprezentacja.
14. Rozmowa kwalifikacyjna.

Zajęcia trwały 20 godzin. 
    W dniach od 16 - 19 sierpnia 2011r. w zajęciach z Doradcą Zawodowym uczestniczyła pierwsza grupa Osób Niepełnosprawnych.

 
 

 

   
    Ponadto wszyscy uczestnicy odbyli również indywidualne zajęcia z Doradcą Zawodowym. 
 
 
Dodał:
  Administrator dnia 22.08.2011
© 2008 - 2021  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.