Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
 


Jednostki i podmioty z terenu Powiatu Garwolińskiego realizujące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.


 
Informator-przemoc.pdf [Adobe Acrobat PDF - 167,87 KB]
 

     Wykazy podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie mazowieckim. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM  


  
Szanowni Państwo, 


        Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia, mieszczące się przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22-27 lutego 2016r. Zapraszamy osoby z województwa mazowieckiego do skorzystania z bezpłatnych porad u psychologa, prawnika, komornika, notariusza oraz policjanta.

Informujemy również, że od początku roku 2016 Pogotowie "Niebieska Linia" prowadzi, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, filię Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach działalności Ośrodka oferujemy pomoc psychologiczną, pomoc prawną oraz różne formy pomocy materialnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (w wyniku: uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych) oraz członków najbliższej rodziny osoby pokrzywdzonej. 

 

 

 
 

 
PODSTAWOWE INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH UZYSKANIA POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Jeśli problem przemocy dotyczy Ciebie i Twojej rodziny, to nie czekaj - spróbuj zmienić swoje życie korzystając z pomocy służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

   Ofiara przemocy w rodzinie może szukać pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej, funkcjonujący w każdej gminie. Tam uzyskać można wsparcie, poradę o możliwościach przedsięwzięcia kolejnych działań oraz pomoc finansową.

♦  Osobą, u której również można szukać pomocy jest dzielnicowy,którego obowiązkiem jest otoczenie opieką rodziny, w której dochodzi do aktów przemocy. W tym celu należy zgłosić się bezpośrednio do dzielnicowego bądź do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Posterunku Policji .

W przypadku, wszczęcia przez sprawcę przemocy awantury domowej, należy skontaktować się z Komendą Powiatową Policji pod nr 997 lub 112, a policjanci przeprowadzą interwencję domową.

♦  O sytuacji w rodzinie, w której dochodzi do przemocy, można poinformować również szkolnego pedagoga lub psychologa, którzy z racji pełnionej funkcji zapewnią wsparcie i dyskrecję. Jeśli w szkole nie ma osób pełniących takie funkcje, warto o problemie powiedzieć nauczycielowi, któremu najbardziej ufamy.

♦  Jeśli przemoc domowa związana jest z nadużywaniem alkoholu przez sprawcę, to pomocy można szukać w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,działającej przy każdym urzędzie gminy.

 Pomoc psychologiczna, terapia rodzin, terapia uzależnień i porady prawne -  taką pomoc można uzyskać w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Garwolinie ul. Sportowa 5, tel. 25 682 43 19.

♦  Bezpłatne porady prawne można uzyskać w Biurze Porad Obywatelskich  w Garwolinie ul. Zgody 2, tel. 25 682 20 75.

♦  Bezpłatną pomoc prawną świadczą również:

    - Fundacja Centrum Praw Kobiet w Warszawie ul. Wilcza 60/19, tel.
22 622 25 17

    - Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie ul. Mazowiecka 12/25, tel. 22 826 88 62

Wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną oraz informacje o sposobach i procedurach uzyskania pomocy ofiary przemocy uzyskają dzwoniąc do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02.
 
Informator który zawiera porady jak i gdzie zgłaszać przypadki fizycznego lub psychicznego nękania można pobrać tutaj:
 
 
  • Ulotka Przemoc
     
     
  •  
     
    © 2008 - 2021  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.