Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
   Strona główna      Aktywny Samorząd      wnioski do pobrania
WNIOSKI  DO  POBRANIA
 
 
 
 
MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i                   zawodową 

Obszar A

Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
                 
  
Osoba pełnoletnia
 •   
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 • Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

                   
    

   Zadanie 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego 


                   
    
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 •                    

  Zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dla osób z dysfunkcją narządu słuchu 


                   
    
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku
 • Załącznik nr 3 do wniosku 

 • Obszar B
   
  Zadanie 1,2 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania oraz dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
  i oprogramowania  
    
   
                                        Osoba pełnoletnia
    
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 • Załącznik nr 3 do wniosku 
 •  

  Osoba niepełnoletnia


 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 • Załącznik nr 3 do wniosku 
 •  

  Zadanie 3- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dysfunkcją narządu wzroku 


                   
    
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 • Załącznik nr 3 do wniosku 
 •  
   
  Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

                                       Osoba pełnoletnia
    
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku
 • Załącznik nr 3 do wniosku 
 •  

                                       Osoba niepełnoletnia

 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku
 • Załącznik nr 3 do wniosku 
 • Zadanie 5 - pomoc w sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

                                       Osoba pełnoletnia
    
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 •  

                                       Osoba niepełnoletnia

 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 • Obszar C                                                                                                   

  Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  
   
                                       Osoba pełnoletnia
    
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 •  

                                       Osoba niepełnoletnia

 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 •      
  Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej                                    posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie                                    elektrycznym    
   
                                       Osoba pełnoletnia
    
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 •  

                                       Osoba niepełnoletnia

 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 •       
  Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której                                    zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
                   
    
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej                                     posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, 
                   
    
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 

 • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego  
   
                                       Osoba pełnoletnia
    
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku
 • Załącznik nr 3 do wniosku 
 •  

                                       Osoba niepełnoletnia

 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 • Załącznik nr 3 do wniosku 
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez                       zapewnienie opieki dla osoby zależnej;    
   
                    
    
 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 •               
  MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie                                 wyższym,

 • Wniosek o dofinansowanie 
 • Załącznik nr 1 do wniosku 
 • Załącznik nr 2 do wniosku 
 • Załącznik nr 3 do wniosku 
 • Zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach-przykładowy formularz 
 •  
   
   

  Program finansowany  ze środków PFRON   Do poprawnego wyświetlenia dokumentów wymagany jest program do odczytu plików z rozszerzeniem PDF.

  © 2008 - 2017  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.