Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 

Programu wyrównywania różnic między regionami III" 

w 2019 roku. 


Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019


 

 Zapraszamy:

- samorządy gminne,

- podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

- organizacje pozarządowe,

 

do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Pomoc mogą uzyskać:

Obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne – na likwidację barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 
(nie dotyczy budynków wybudowanych i użytkowanych po dniu 1 stycznia 1995r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych)

Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe – na tworzenie spółdzielni socjalnych,

Obszar D – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

              – jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

na likwidację barier transportowych,

Obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe – na dofinansowanie wymaganego udziału własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie, 
ul. Mazowiecka 26, do dnia 12 lutego 2019 r.
 Druk wniosku o dofinansowanie można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, pok. 010, oraz ze strony internetowej www.garwolin-starostwo.pl i www.pcprgarwolin.pl

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji i procedur Programu znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:


www.pfron.org.pl


wniosekWRR.doc
 
 


Dodał:
  Administrator dnia 11.01.2019
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: 
podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie


Dodał:
  Administrator dnia 29.12.2017


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: 
inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie
 

Dodał:
  Administrator dnia 14.12.2017

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze: 
podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w GarwolinieInformacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: 
podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie
Dodał:
  Administrator dnia 01.12.2017

  

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze: 
inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie

  
Dodał:
  Administrator dnia 09.11.2017


Informacja o wysokości dofinansowania ze środków  PFRON 
do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2017 

 

Dodał:
  Administrator dnia 2.03.2017
  
 

© 2008 - 2017  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.