Wnioski do pobrania

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar AZadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku

Zadanie 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku

Zadanie 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B - dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku

Zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku


Obszar B

Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik do wniosku

Zadanie 3- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dysfunkcją narządu wzroku 

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy 

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku
Załącznik nr 3 do wniosku

Zadanie 5 - pomoc w sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik do wniosku


Obszar C

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik do wniosku

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku
Załącznik nr 3 do wniosku

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano   nowoczesne rozwiązania techniczne,

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku
Załącznik nr 3 do wniosku

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku


Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik do wniosku


MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,

 

Wniosek o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 2 do wniosku
Załącznik nr 3 do wniosku


PFRON

Program finansowany  ze środków PFRON

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów wymagany jest program do odczytu plików z rozszerzeniem PDF.

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl