Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

-Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osoby przed 16 rokiem życia

-Druk zaświadczenia lekarskiego dla osoby przed 16 rokiem życia

-Oświadczenie o miejscu pobytu stałego


Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

-Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia

-Druk zaświadczenia lekarskiego dla osoby powyżej 16 roku życia

-Oświadczenie o miejscu pobytu stałego


Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

-Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień


Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

-Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

-Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 


Wydanie karty parkingowej

-Wniosek o wydanie karty parkingowej

-Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 


W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224. poz.1803)
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o niepełnosprawności informuje, że:
 
Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności należy składać NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 30 DNI PRZED UPŁYWEM WAŻNOŚCI POSIADANEGO ORZECZENIA

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl