Faństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON Nabór wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski można składać w terminie od 1 września do 15 października 2019r.

Dofinansowanie obejmuje koszty czesnego oraz inne koszty związane z uzyskaniem wykształcenia.

Wnioskować mogą:

- uczniowie szkół policealnych,

- studenci szkół wyższych ,

- studenci kolegiów,

- studenci studiów doktoranckich,

- studenci studiów podyplomowych.

Druki wniosków do pobrania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcprgarwolin.pl

lub w siedzibie Powiatowego Centrum w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

25 685 26 52, 684 26 64 lub 25 682 43 19Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że ruszył nabór wniosków osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu:

„Aktywny samorząd”

Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową więcej informacji.

Obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019r:

Obszar A- likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1, 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2, 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, 3, 4- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 5- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osobie zależnej.

Wnioski można składać do dnia 31 sierpnia 2019r.


ADRESACI PROGRAMU
 
Wnioski można pobrać w zakładce wnioski do pobrania.

>Wnioski do pobrania


lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie ul. Mazowiecka 26.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

25 685 26 52, 684 26 64 lub 25 682 43 19

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami dofinansowania, które są dostępne na stronie PFRON

Pliki

ADRESACI PROGRAMU


 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl