Jednostki i podmioty z terenu Powiatu Garwolińskiego realizujące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.

Informator-przemoc.pdf


Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą domową


Zespoły Interdyscyplinarne działające na terenie woj. mazowieckiego.xlsx

Punkty Interwencji Kryzysowej na terenie województwa mazowieckiego 2023 r.xlsx

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia na terenie województwa mazowieckiego 2023.xlsx

Wykaz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 2023 r.xlsx

Punkty konsultacyjne na terenie województwa mazowieckiego 2023 r.xlsx

Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową 2023(1).xlsx

Wykaz_podmiotów_realizujących_programy_psychologiczno-terapeutyczne.xlsx

Wykaz_podmiotów_realizujących_programy_oddziaływań_korekcyjno-_edukacyjnych.xlsx

Zespoły Interdyscyplinarne działające na terenie woj. mazowieckiego.xlsx

Rejestr_jednostek_specjalistycznego_poradnictwa_na_terenie_województwa_mazowieckiego_(stan_na_30112023_r).xls


Przemoc

Oferta pogotowie


TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Szanowni Państwo, 


        Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia, mieszczące się przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22-27 lutego 2016r. Zapraszamy osoby z województwa mazowieckiego do skorzystania z bezpłatnych porad u psychologa, prawnika, komornika, notariusza oraz policjanta.

Informujemy również, że od początku roku 2016 Pogotowie "Niebieska Linia" prowadzi, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, filię Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach działalności Ośrodka oferujemy pomoc psychologiczną, pomoc prawną oraz różne formy pomocy materialnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (w wyniku: uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych) oraz członków najbliższej rodziny osoby pokrzywdzonej.

plakat_pokrzywdzeni_2016.pdf

ulotka_pokrzywdzeni_2016.pdf


PODSTAWOWE INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH UZYSKANIA POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Stop przemocy

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Jeśli problem przemocy dotyczy Ciebie i Twojej rodziny, to nie czekaj - spróbuj zmienić swoje życie korzystając z pomocy służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

   Ofiara przemocy w rodzinie może szukać pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej, funkcjonujący w każdej gminie. Tam uzyskać można wsparcie, poradę o możliwościach przedsięwzięcia kolejnych działań oraz pomoc finansową.

♦  Osobą, u której również można szukać pomocy jest dzielnicowy,którego obowiązkiem jest otoczenie opieką rodziny, w której dochodzi do aktów przemocy. W tym celu należy zgłosić się bezpośrednio do dzielnicowego bądź do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Posterunku Policji .

W przypadku, wszczęcia przez sprawcę przemocy awantury domowej, należy skontaktować się z Komendą Powiatową Policji pod nr 997 lub 112, a policjanci przeprowadzą interwencję domową.

♦  O sytuacji w rodzinie, w której dochodzi do przemocy, można poinformować również szkolnego pedagoga lub psychologa, którzy z racji pełnionej funkcji zapewnią wsparcie i dyskrecję. Jeśli w szkole nie ma osób pełniących takie funkcje, warto o problemie powiedzieć nauczycielowi, któremu najbardziej ufamy.

♦  Jeśli przemoc domowa związana jest z nadużywaniem alkoholu przez sprawcę, to pomocy można szukać w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,działającej przy każdym urzędzie gminy.

 Pomoc psychologiczna, terapia rodzin, terapia uzależnień i porady prawne -  taką pomoc można uzyskać w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Garwolinie ul. Sportowa 5, tel. 25 682 43 19.

♦  Bezpłatne porady prawne można uzyskać w Biurze Porad Obywatelskich  w Garwolinie ul. Zgody 2, tel. 25 682 20 75.

♦  Bezpłatną pomoc prawną świadczą również:

    - Fundacja Centrum Praw Kobiet w Warszawie ul. Wilcza 60/19, tel.
22 622 25 17

    - Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie ul. Mazowiecka 12/25, tel. 22 826 88 62

♦ Wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną oraz informacje o sposobach i procedurach uzyskania pomocy ofiary przemocy uzyskają dzwoniąc do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02.

Informator który zawiera porady jak i gdzie zgłaszać przypadki fizycznego lub psychicznego nękania można pobrać tutaj:

Ulotka Przemoc

Pliki

Informator-przemoc.pdf

Osobisty plan - poradnik

plakat_pokrzywdzeni_2016.pdf

ulotka_pokrzywdzeni_2016.pdf

Ulotka Przemoc


 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl