Informacja

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne wskazują nowe terminy ważności orzeczeń,
o których mowa w art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wprowadzone zmiany mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych na podstawie przedłużonego z mocy prawa orzeczenia, w tym możliwości dalszego korzystania
z ulg i uprawień oraz świadczeń z pomocy społecznej, a także innych świadczeń powiązanych z orzeczeniem.

Utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo.

W myśl art. 23  o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła / upłynie w terminach:
1) do dnia 31 grudnia 2020 r.
    – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
    – zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
3) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu
    – zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą ważne jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W takich samych terminach jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, dla placówek będą ważne do dnia 31 marca 2024 r., co wynika
z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl