„Samodzielność- Aktywność- Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że realizuje program:

„Samodzielność- Aktywność- Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Osoba ubiegająca się o udział w programie powinna posiadać::

·           orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

·           status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

·           pełną zdolność do czynności prawnych;

·           oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

·           oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Wnioski można składać w trybie ciągłym w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 25 6852664

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl