Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie

News -  „Aktywny samorząd” Moduł II-  rusza nabór wniosków
„Aktywny samorząd” Moduł II- rusza nabór wniosków

UWAGA STUDENCI !

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od 1 września 2023 rusza nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd” Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

News - Informacja
Informacja

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie informuje,
że w dniu 5 maja 2023 r. ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852). Zgodnie z treścią art. 10 ww. ustawy uchylony został art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) na podstawie którego wydłużona została ważność orzeczeń
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych na czas oznaczony, których termin upływał w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 r.

News - 1 Marca 2023r. Rusza nabór wniosków do programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.
1 Marca 2023r. Rusza nabór wniosków do programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, ŻE OD 1 MARCA 2023r.
RUSZA NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU
„AKTYWNY SAMORZĄD”.

 Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

 

News - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Informujemy o możliwości składania zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który
finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
i czynnościach pielęgnacyjnych;

wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);

wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Więcej newsów
 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl