Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie

News - 1 Marca 2023r. Rusza nabór wniosków do programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.
1 Marca 2023r. Rusza nabór wniosków do programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, ŻE OD 1 MARCA 2023r.
RUSZA NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU
„AKTYWNY SAMORZĄD”.

 Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

 

News - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Informujemy o możliwości składania zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który
finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
i czynnościach pielęgnacyjnych;

wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);

wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

News - „Samodzielność- Aktywność- Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.
„Samodzielność- Aktywność- Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że realizuje program:

„Samodzielność- Aktywność- Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

News - Nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II
Nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 Z dofinansowania mogą skorzystać osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wnioski można składać w terminie od 1 września do 10 października 2022r.

Dofinansowanie obejmuje koszty czesnego oraz inne koszty związane z uzyskaniem wykształcenia.

Wnioskować mogą:

- uczniowie szkół policealnych,

- studenci szkół wyższych ,

- studenci kolegiów,

- studenci studiów podyplomowych,

- osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) lub osobiście w PCPR, ul. Mazowiecka 26:

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 685 26 64

 

Więcej newsów
 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl