Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie

News - Kampania „Już jesteś?”
Kampania „Już jesteś?”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zachęca do zapoznania się z kampanią „Już jesteś?”, promującą rodzicielstwo zastępcze, realizowaną przez Fundację „Edukacja z Wartościami”.

News - Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2027.

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i wniosków, które należy przekazać w formie pisemnej, za pomocą  załączonego poniżej formularza konsultacji,  do dnia 15 listopada 2023r. roku drogą elektroniczną na adres e-mail: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin.

Opinie i uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

News - Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023-2025.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023-2025.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2023–2025.

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i wniosków, które należy przekazać w formie pisemnej, za pomocą  załączonego poniżej formularza konsultacji,  do dnia 15 listopada 2023r. drogą elektroniczną na adres e-mail: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin.

Opinie i uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

News -  „Aktywny samorząd” Moduł II-  rusza nabór wniosków
„Aktywny samorząd” Moduł II- rusza nabór wniosków

UWAGA STUDENCI !

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od 1 września 2023 rusza nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd” Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

News - Informacja
Informacja

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie informuje,
że w dniu 5 maja 2023 r. ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852). Zgodnie z treścią art. 10 ww. ustawy uchylony został art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) na podstawie którego wydłużona została ważność orzeczeń
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych na czas oznaczony, których termin upływał w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 r.

Więcej newsów
 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl