Jednostki i podmioty z terenu Powiatu Garwolińskiego realizujące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą.

Informator-przemoc.pdf


Przemoc


Wykazy podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie mazowieckim.

Domy dla samotnych matek z dziećmi Baza2021.pdf

Organizacje pozarządowe świadczace pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie2021.pdf

Ośrodki Interwencji Kryzysowej Baza2021.pdf

Placówki zapewniajace miejsca noclegowe Baza2021.pdf

Podmioty realizujace programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne 2021.pdf

Punkty informacyjno-konsultacyjne 2021.pdf

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa mazowieckiego 2021.pdf

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia Baza2021.pdf


Oferta pogotowie


TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Szanowni Państwo, 


        Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia, mieszczące się przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22-27 lutego 2016r. Zapraszamy osoby z województwa mazowieckiego do skorzystania z bezpłatnych porad u psychologa, prawnika, komornika, notariusza oraz policjanta.

Informujemy również, że od początku roku 2016 Pogotowie "Niebieska Linia" prowadzi, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, filię Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach działalności Ośrodka oferujemy pomoc psychologiczną, pomoc prawną oraz różne formy pomocy materialnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (w wyniku: uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych) oraz członków najbliższej rodziny osoby pokrzywdzonej.

plakat_pokrzywdzeni_2016.pdf

ulotka_pokrzywdzeni_2016.pdf


PODSTAWOWE INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH UZYSKANIA POMOCY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Stop przemocy

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Jeśli problem przemocy dotyczy Ciebie i Twojej rodziny, to nie czekaj - spróbuj zmienić swoje życie korzystając z pomocy służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

   Ofiara przemocy w rodzinie może szukać pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej, funkcjonujący w każdej gminie. Tam uzyskać można wsparcie, poradę o możliwościach przedsięwzięcia kolejnych działań oraz pomoc finansową.

♦  Osobą, u której również można szukać pomocy jest dzielnicowy,którego obowiązkiem jest otoczenie opieką rodziny, w której dochodzi do aktów przemocy. W tym celu należy zgłosić się bezpośrednio do dzielnicowego bądź do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Posterunku Policji .

W przypadku, wszczęcia przez sprawcę przemocy awantury domowej, należy skontaktować się z Komendą Powiatową Policji pod nr 997 lub 112, a policjanci przeprowadzą interwencję domową.

♦  O sytuacji w rodzinie, w której dochodzi do przemocy, można poinformować również szkolnego pedagoga lub psychologa, którzy z racji pełnionej funkcji zapewnią wsparcie i dyskrecję. Jeśli w szkole nie ma osób pełniących takie funkcje, warto o problemie powiedzieć nauczycielowi, któremu najbardziej ufamy.

♦  Jeśli przemoc domowa związana jest z nadużywaniem alkoholu przez sprawcę, to pomocy można szukać w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,działającej przy każdym urzędzie gminy.

 Pomoc psychologiczna, terapia rodzin, terapia uzależnień i porady prawne -  taką pomoc można uzyskać w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Garwolinie ul. Sportowa 5, tel. 25 682 43 19.

♦  Bezpłatne porady prawne można uzyskać w Biurze Porad Obywatelskich  w Garwolinie ul. Zgody 2, tel. 25 682 20 75.

♦  Bezpłatną pomoc prawną świadczą również:

    - Fundacja Centrum Praw Kobiet w Warszawie ul. Wilcza 60/19, tel.
22 622 25 17

    - Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie ul. Mazowiecka 12/25, tel. 22 826 88 62

♦ Wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną oraz informacje o sposobach i procedurach uzyskania pomocy ofiary przemocy uzyskają dzwoniąc do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02.

Informator który zawiera porady jak i gdzie zgłaszać przypadki fizycznego lub psychicznego nękania można pobrać tutaj:

Ulotka Przemoc

Pliki

Informator-przemoc.pdf

Osobisty plan - poradnik

Domy dla samotnych matek z dziećmi Baza2021.pdf

Organizacje pozarządowe świadczace pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie2021.pdf

Ośrodki Interwencji Kryzysowej Baza2021.pdf

Placówki zapewniajace miejsca noclegowe Baza2021.pdf

Podmioty realizujace programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne 2021.pdf

Punkty informacyjno-konsultacyjne 2021.pdf

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa mazowieckiego 2021.pdf

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia Baza2021.pdf

plakat_pokrzywdzeni_2016.pdf

ulotka_pokrzywdzeni_2016.pdf

Ulotka Przemoc


 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl