News

News -  „Aktywny samorząd” Moduł II-  rusza nabór wniosków
„Aktywny samorząd” Moduł II- rusza nabór wniosków

UWAGA STUDENCI !   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od 1 września 2023 rusza nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd” Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

News - Informacja
Informacja

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie informuje, że w dniu 5 maja 2023 r. ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852). Zgodnie z treścią art. 10 ww. ustawy uchylony został art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) na podstawie którego wydłużona została ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych na czas oznaczony, których termin upływał w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 r.

News - 1 Marca 2023r. Rusza nabór wniosków do programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.
1 Marca 2023r. Rusza nabór wniosków do programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE INFORMUJE, ŻE OD 1 MARCA 2023r. RUSZA NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”.  Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.  

News - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 Informujemy o możliwości składania zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodzinyi Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, któryfinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności: ➢ wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych; ➢ wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania); ➢ wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania; ➢ wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

News - „Samodzielność- Aktywność- Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.
„Samodzielność- Aktywność- Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, że realizuje program: „Samodzielność- Aktywność- Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta. Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

News - Nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II
Nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  Z dofinansowania mogą skorzystać osoby ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wnioski można składać w terminie od 1 września do 10 października 2022r. Dofinansowanie obejmuje koszty czesnego oraz inne koszty związane z uzyskaniem wykształcenia. Wnioskować mogą: - uczniowie szkół policealnych, - studenci szkół wyższych , - studenci kolegiów, - studenci studiów podyplomowych, - osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) lub osobiście w PCPR, ul. Mazowiecka 26: Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 685 26 64  

News - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 - złóż zgłoszenie do Programu
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 - złóż zgłoszenie do Programu

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 Informujemy o możliwości składania zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodzinyi Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, któryfinansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności (szczegółowy zakres czynności asystenta do pobrania): ➢ wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych; ➢ wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania); ➢ wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania; ➢ wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

News - Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie informuje, że na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganie...

News - KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

Od 1 marca 2021r. obsługa interesantów będzie się odbywać w pomieszczeniu PCPR przy wydzielonym stanowisku w godzinach pracy urzędu tj.8.00-16.00. Pamiętajmy o nakazie noszenia maseczek.

News - Program wyrównywanie różnic między regionami III
Program wyrównywanie różnic między regionami III

Informujemy o możliwości składania wniosków przez samorządy gminne i organizacje pozarządowe o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w roku 2021...

News - KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem (Covid-19) w trosce o bezpieczeństwo interesantów Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie podjął decyzje o zamknięciu urzędu dla interesantów do odwołania...

News - UWAGA REKRUTACJA!!!
UWAGA REKRUTACJA!!!

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Powiat Garwoliński uruchamia Środowiskowy Dom Samopomocy dla uczestników z zaburzeniami psychicznymi...

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl