Program wyrównywanie różnic między regionami III

Informujemy o możliwości składania wniosków przez samorządy gminne i organizacje pozarządowe o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w roku 2021. W ramach programu dofinansowana jest m.in.:


Obszar B - Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,
Obszar C - Utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych,
Obszar D - Likwidacja barier transportowych – dofinansowanie do zakupu lub przystosowania pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w:
- placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez gminy lub organizacje pozarządowe,
- warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez gminy lub organizacje pozarządowe,
- gminach, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


Wnioski należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, do dnia 12 lutego 2021 r. (druk poniżej)

Wniosekodofinansowanie.doc [Word Document - 220,5 KB] 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji i procedur Programu znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/.  


Informacji udzielają również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, tel. 25 682 43 19.
Zachęcamy do składania wniosków i skorzystania z dofinansowania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 Logo

Powiat Garwoliński za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w okresie 30.07.2020r. – 30.11.2020r. realizował projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. W ramach projektu zostało objętych 69 podmiotów, tj. 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze wchodzące w skład „Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno” oraz 67 rodzin zastępczych, w tym: 46 rodzin zastępczych spokrewnionych, 19 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe.

Wsparcia w ramach projektu udzielono łącznie 264 osobom z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. Zostało rozdysponowane 2540 sztuk maseczek ochronnych, 12700 rękawiczek oraz 292 litrów płynu dezynfekującego.

25 rodzin zastępczych otrzymało 30 laptopów oraz 2 sztuki sprzętu multimedialnego, tj. tablica interaktywna i projektor. Placówkom opiekuńczo – wychowawczym przekazano 19 laptopów, 12 głośników bluetooth, 35 szt. pendrive oraz wyposażono 1 miejsce kwarantanny/izolacji.  

Pliki

Wniosekodofinansowanie.doc [Word Document - 220,5 KB]


 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl