UWAGA REKRUTACJA!!!

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Powiat Garwoliński uruchamia Środowiskowy Dom Samopomocy dla uczestników

z zaburzeniami psychicznymi.

Dom będzie działał w budynku zlokalizowanym w Miętnem przy ul. Głównej 45,

8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

Planowany termin otwarcia: 21 grudnia 2020r.

Nasz nowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego, przeznaczonym dla:

osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.


ŚDS będzie zapewniał usługi w ramach indywidualnych i grupowych treningów mających na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników oraz ich zaradności osobistej.


Zapraszamy Państwa, w tym opiekunów i rodziny osób z niepełnosprawnością do zapoznania się z procedurą naboru.
Informacje w sprawie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26 tel. 25 682 43 19

Pliki

proceduranaboru.doc

WniosekoprzyjęciedoŚDS.doc

Zaświadczenielekarzarodzinnego.doc

Zaświadczenielekarzaspecjalisty.doc


 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl