Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w okresie zawieszenia działalności niektórych placówek rehabilitacyjnych i oświatowych

Powiat Garwoliński przystąpił do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą wnioskować:

- uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,

- uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,

- podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

- podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON,

- uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,

- pełnoletni (od 18 do 25 r.ż.) uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim),

- pełnoletni (od 18 do 24 r.ż.) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Warunki programu:

- Wnioskodawca musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy z ZUS,

- zajęcia muszą być zawieszone przez 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w każdym miesiącu, o który składa się wniosek,

- rodzice lub opiekunowie nie pobierali w miesiącach, które obejmuje wniosek o dofinansowanie, dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

Wysokość dofinansowania:

- dofinansowanie wynosi 500 zł miesięcznie nie więcej niż za okres 3 miesięcy na każdą osobę niepełnosprawną.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 4 września 2020r. w systemie elektronicznym SOW dostępnym na stronie PFRON https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/kreator/ lub w formie pisemnej (pocztą) do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 26.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 682 43 19.

Pliki

Pobierz formularz wniosku


 

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin
tel: (025) 682 43 19
e mail:  wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

Dyrektor
tel: 25 6852651

Zastępca Dyrektora
tel: 25 6852652

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności 
tel: 25 6852660

Dział Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852665

Koordynatorzy Pieczy Zastępczej
tel: 25 6852670

Rehabilitacja społeczna Osób Niepełnosprawnych
tel: 25 6852650


Godziny pracy PCPR:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00


Poradnia rodzinna
 
PSYCHOLOG
- czwartek 8:30-15:30
 
Zainteresowanych
zapraszamy


System obsługi wsparcia

Stop przemocy w rodzinie

Powiat Garwoliński

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl