Poradnia rodzinna
 
 
PSYCHOLOG
- środa 9-12
 
Zainteresowanych
zapraszamy

 
Powiat
 Garwoliński 
 
 
 
 
 
Biuletyn Informacji
Publicznej
 
   Strona główna      Archiwum 2015

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

     W dniu 27 listopada w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie miało miejsce pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Podczas spotkania omówiona została prezentacja multimedialna "Doświadczenie separacji, straty, trudne przeżycia z przeszłości i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci w rodzinach zastępczych". 
        Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli być w tym dniu z nami i podzielić się swoimi troskami i swoim doświadczeniem. Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniach Grupy w przyszłości. O terminach następnych spotkań będziemy Państwa powiadamiać listownie i poprzez naszą stronę www oraz FB.


                                           Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
                                                       Sylwia Jędrych i Izabela Sabat            

Dodał:
  Administrator dnia 03.12.2015

 

 

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

 

Odpowiadając na zgłaszane pomysły i potrzeby rodzin zastępczych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w cyklicznych spotkaniach grupy wsparcia, organizowanych w siedzibie Centrum.

Celem powstałej grupy wsparcia dla rodzin zastępczych jest wzajemna pomoc jej członków w rozwiązywaniu wspólnych problemów i trudności, wynikających z faktu pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.  

Spotkania w ramach grupy samopomocy stanowić będą miejsce wymiany doświadczeń oraz otrzymywania wsparcia i siły płynącej ze strony uczestników grupy.

Dzielenie się osobistymi doświadczeniami, dyskusja, wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych problemów, udzielanie sobie zwrotnych informacji to podstawowe formy działania grupy samopomocy Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną potrzebą poszczególnych osób i rodzin.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 27.11.2015r. 

o godz. 17 w siedzibie PCPR

 

TEMATY  SPOTKAŃ W RAMACH GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

I.   KOMUNIKACJA

Temat 1:Usprawnienie komunikacji. Zasady skutecznej komunikacji dotyczące wysyłania i odbierania komunikatów.

Wzrost świadomości określonych sposobów komunikowania się i ich wpływu na jakość  relacji, jej przebieg, współpracę, rozwiązywanie problemów, nastrój i poziom energetyczny.

Temat 2: Identyfikacja najczęstszych błędów popełnianych przez dorosłych
w komunikacji z dzieckiem.

Wyszczególnienie typowych błędów popełnianych, często nieświadomie, przez dorosłych w komunikacji z dziećmi (m.in. obwinianie, oskarżanie, krytykowanie, przezywanie, etykietowanie, straszenie, porównywanie z innymi dziećmi, stosowanie zwrotów typu „Ty zawsze/nigdy...”;  przekonanie, że dorosły „zawsze wie lepiej”, brak motywacji do słuchania dziecka).

Temat 3: Znaczeniem pochwał i wzmocnień pozytywnych jako czynników wpływających na komunikację z dzieckiem.

Przypomnienie dorosłym, że pochwały i pozytywne komunikaty z ich strony są podstawą dla zbudowania przez dziecko pozytywnej, stabilnej samooceny i poczucia kompetencji. Tym samym wpływają one na motywację dziecka do komunikowania się z dorosłym, ponieważ czuje się ono akceptowane i nie obawia krytyki lub wyśmiania. Podkreślenie, że dziecko warto i należy chwalić nie tylko za końcowe efekty działań, ale również za postępy w dążeniu do nich. Dorosły uświadamia sobie doniosłe znaczenie pochwał i pozytywnych komunikatów zarówno dla całościowego rozwoju dziecka jak  i efektywnej komunikacji z nim

Temat 4: Prawidłowości okresu dorastania, które mogą utrudniać komunikację
z dziećmi.      

Pogłębienie świadomości na temat charakterystycznych dla okresu dorastania  prawidłowości rozwojowych i wynikających z tego uczuć i zachowań dziecka (m.in. spadek ważności autorytetu rodziny/dorosłych na rzecz wzrostu ważności środowiska rówieśniczego; wzmożone dążenie do samodzielności i chęć uwolnienia się spod kontroli rodziców i innych dorosłych; duża wrażliwość na krytykę; skłonność do prowokacyjnych zachowań, „testujących” poziom akceptacji ze  strony dorosłych).

Temat 5: Negocjowanie zasad z nastolatkiem

Omówienie zasad dotyczących pracy z nastolatkiem w oparciu o terapię poznawczo-behawioralną.

Temat 6: Jak kreatywnie wspomagać rozwój dziecka

Wskazówki dotyczące sposobów komunikowania się z dziećmi tak, by wzmacniać ich potencjał, samodzielność i kreatywność.

II.  ROZWÓJ OSOBISTY

Temat 1: Stres – przyjaciel czy wróg. Ujęcie patogenetyczne i salutogenetyczne zjawiska stresu.

Temat 2: Pozytywność? Czym właściwie jest pozytywność i czy może zmienić nasze życie?

Temat 3: Wypalenie zawodowe- zapobieganie zmęczeniu, wypaleniu, zniechęceniu.

Dyrektor PCPR
 
 

Dodał:
  Administrator dnia 05.10.2015

  
  

Turnusy rehabilitacyjne - rozpatrywanie wniosków   

       W dniu 7 kwietnia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Garwolinie podpisała zarządzenie w sprawie sposobu oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 

Treść zarządzania dyrektora przedstawiamy poniżej:
 
 zarządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.pdf
 
Dodał:
  Administrator dnia 27.04.2015
 
  
  

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2015. 


W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wysokość dofinansowania w roku 2015 będzie wynosić:

- Aparat słuchowy dla osób powyżej 26 roku życia  -500 zł,

- Aparat słuchowy dla osób  do ukończenia 26 roku życia -1500 zł

- System FM (wspomagający słyszenie) -2500 zł

- Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna -200 zł

- Gorset do leczenia skolioz -500 zł

- Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu     kół,składany dla osób samodzielnie poruszających się na wózku -1200 zł

- Wózek inwalidzki specjalny -1500 zł

- Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę -200 zł

 

Wysokość dofinansowania do protez kończyn dolnych oraz protez kończyn górnych dofinansowanie będzie udzielane w wysokości 50 % limitu cenowego ustalonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, nie wymienionych wyżej wynosić będzie 70 % limitu  cenowego ustalonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Treść zarządzania dyrektora przedstawiamy poniżej:

 zarządzenie.pdf  [Plik Acrobat PDF - 196 KB] 
 
Dodał:
  Administrator dnia 27.02.2015
        
 
 
                    Wizyta w Przedszkolu.

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie miało przyjemność uczestniczyć w akcji czytelniczej w ramach kampanii "Cała Polska czyta Dzieciom". Odwiedziliśmy Publiczne Przedszkole "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie, gdzie pracownicy PCPR odczytali dzieciom swoją ulubioną bajkę.
 
Kampania m.in ma na celu przekonanie, że czytanie dzieciom jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość. 
  
 
Dodał:
  Administrator dnia 24.02.2015
 
© 2008 - 2017  PCPR w Garwolinie . Wszelkie prawa zastrzeżone.